Het nieuwe ondernemen

Wie wij zijn


Wellnext is opgericht door Marloes Smit.

 

Halverwege 2015 kwamen zij en haar man op het punt om meer te gaan nadenken over hun toekomst.  Als ondernemer zaten zij voor hun gevoel  gevangen in hun eigen zaak: "We werkten lange dagen en misten een groot gedeelte van de opvoeding van onze zoon. Na zakelijk in zwaar weer te hebben gezeten kwam voor ons het besef dat wij dit anders wilden. We beseften steeds meer dat we onafhankelijk wilden zijn van derden". Daarnaast wilden zij meer vrijheid en flexibiliteit zodat zij ook meer tijd met elkaar en het gezin konden doorbrengen zodat zij hun zoon konden zien opgroeien. 


Daarbij is de trend in Nederland dat mensen financieel steeds meer voor zichzelf moeten gaan zorgen. "We zijn in Nederland minder gewend om meerdere inkomensstromen te hebben maar wij hebben ervoor gekozen om een passieve inkomstenbron te genereren. Voor nu en voor later".

 

Toen Forever op hun pad kwam, zagen zij de oplossing. "Inmiddels kunnen wij zeggen dat Forever voor ons een gouden greep is geweest en wij willen ook andere mensen helpen om een betere toekomst op te bouwen met een extra inkomen in goede gezondheid en vrijheid".

"We grow by lifting others"